• โรงแรมพีเค การ์เดน
    • โรงแรมพีเค การ์เดน
    • ป๊อปปูล่า ปาร์ค
    • ป๊อปปูล่า ปาร์ค
    • สุขสำราญ รีสอร์ท
    • สุขสำราญ รีสอร์ท

ภาพ บรรยากาศ ของโรงแรม พีเค การ์เด้น : ทั้งบรรยากาศ ห้อง  บรรยากาศ รอบ ๆ โรงแรม

ห้องเตียงเดี่ยว
ห้องเตียงเดี่ยว
ห้องเตียงเดี่ยว
ห้องเตียงเดี่ยว
ห้องเตียงคู่
ห้องเตียงคู่
ห้องเตียงคู่
ห้องสวีต
ห้องสวีต